˹á Tour Package Gallery Facebook Contact

ʹ㨨ͧ   "CLICK"CONNECT JAPAN TOUR SERIES

ӴѺ ѹԹҧ Ҥ úԹ 췡Ѻ ʹͧ Ѻ ˵
ǺԹ ǺԹ
1 UNSEEN KANSAI 14-18 OCT 61 44,900 TG KIX-KIX TG622 23.15-06.25 TG673 17.35-21.20 31 FULL FULL  
2 MOMENT OF HOKKAIDO 30 NOV-05 DEC 61 52,900 TG CTS-CTS TG670 23.55-08.20 TG671 10.00-15.50 31 FULL FULL  
3 SNOW THEMEPARK A 30 NOV-05 DEC 61 54,900 TG NRT-KIX TG640 22.30-06.15 TG673 17.35-21.20 31 FULL FULL  
4 SNOW THEMEPARK A 21-26 DEC 61 54,900 TG NRT-KIX TG640 22.30-06.15 TG673 17.35-21.20 31 FULL FULL  
5 SNOW THEMEPARK B 07-12 DEC 61 54,900 TG NRT-KIX TG640 22.30-06.15 TG673 17.35-21.20 31 FULL FULL  


NE YEA 2019

6 GRAND HOKKAIDO 27-31 DEC 61 66,900 TG CTS-CTS TG670 23.55-08.20 TG671 10.00-15.50 31 FULL FULL
7 TAKAYAMA THEMEPARK 27 DEC 18-01 JAN 19 69,900 TG KIX-HND TG622 23.15-06.25 TG661 00.20-05.25 31 FULL FULL  
8 TAKAYAMA THEMEPARK 29 DEC 18-03 JAN 19 69,900 TG KIX-HND TG622 23.15-06.25 TG661 00.20-05.25 31 FULL FULL  
9 MOMENT OF HOKKAIDO 28 DEC 18-01 JAN 19 59,900 XJ CTS-CTS XJ620 23.55-08.40 XJ621 09.55-15.10 31 FULL FULL
10 MOMENT OF HOKKAIDO 29 DEC 18-02 JAN 19 59,900 XJ CTS-CTS XJ620 23.55-08.40 XJ621 09.55-15.10 31 FULL FULL  
11 GRAND KANTO 28 DEC 18-01 JAN 19 66,900  TG NRT-NRT TG640 22.30-06.15 TG673 17.35-21.20 31 FULL FULL  

 JANUARY - MARCH 2019

12 HONSHU IN WINTER


17 - 22 JAN  19

00000000000000

51,900
0000000
TG KIX-HND TG622 23.30-07.00 TG611 00.20-04.50 31 0 31  
13 ICE MONSTER 17 - 22 JAN 19 51,900 TG NRT-HND TG640 22.30-06.15 TG611 00.20-04.50 31 0 31
14 TAKAYAMA WINTER SKI 17 - 22 JAN 19 51,900 TG NGO-HND TG644 00.05-07-30 TG611 00.20-04.50 31 0 31  
15 SNOW THEMEPARK 24 - 30 JAN 19 61,900 TG KIX-HND TG622 23.30-07.00 TG611 00.20-04.50 31 0 31
16

TAKAYAMA SNOW MONKEY

24 - 30 JAN 19 57,900 TG KIX-HND TG622 23.30-07.00 TG611 00.20-04.50 31 0 31  
17 HOKKAIDO ICE BREAKER 28JAN-01FEB 19 52,900 TG CTS-CTS TG670 23.55-08.20 TG671 10.30-16.30 31 2 29  
HONSHU IN WINTER 31JAN-05FEB 19 51,900 TG KIX-HND TG622 23.30-07.00 TG611 00.20-04.50 31 0 31
18 ICE MONSTER 31JAN-05FEB 19 51,900 TG NRT-HND TG640 22.30-06.15 TG611 00.20-04.50 31 0 31
19 TAKAYAMA WINTER SKI 31JAN-05FEB 19 51,900 TG NGO-HND TG644 00.05-07-30 TG611 00.20-04.50 31 0 31
20 SNOW THEMEPARK 07 - 13 FEB 19 61,900 TG KIX-HND TG622 23.30-07.00 TG611 00.20-04.50 31 0 31
21 TAKAYAMA SNOW MONKEY 07 - 13 FEB 19 57,900 TG KIX-HND TG622 23.30-07.00 TG611 00.20-04.50 31 2 29
22 HONSHU IN WINTER 14 - 19 FEB 19 51,900 TG KIX-HND TG622 23.30-07.00 TG611 00.20-04.50 31 0 31
23 ICE MONSTER 14 - 19 FEB 19 51,900 TG NRT-HND TG640 22.30-06.15 TG611 00.20-04.50 31 0 31
24 SNOW THEMEPARK 20 - 26 FEB 19 61,900 TG KIX-HND TG622 23.30-07.00 TG611 00.20-04.50 31 0 31
25 TAKAYAMA SNOW MONKEY 20 - 26 FEB 19 57,900 TG KIX-HND TG622 23.30-07.00 TG611 00.20-04.50 31 0 31
26 ICE MONSTER 21 -26 FEB 19 51,900 TG NRT-HND TG640 22.30-06.15 TG611 00.20-04.50 31 0 31
27 TAKAYAMA WINTER SKI 21 -26 FEB 19 51,900 TG NGO-HND TG644 00.05-07-30 TG611 00.20-04.50 31 0 31
28 ICE MONSTER 07 -12 MAR 19 51,900 TG NRT-HND TG640 22.30-06.15 TG611 00.20-04.50 31 0 31
29 SNOW THEMEPARK 13 -19 MAR 19 61,900 TG KIX-HND TG622 23.30-07.00 TG611 00.20-04.50 31 0 31
30 TAKAYAMA SNOW MONKEY 13 -19 MAR 19 57,900 TG KIX-HND TG622 23.30-07.00 TG611 00.20-04.50 31 0 31
31 HOKKAIDO ICE BREAKER 14 -18 MAR 19 52,900 TG CTS-CTS TG670 23.55-08.20 TG671 10.30-16.30 31 0 31
32 HONSHU IN WINTER 14 -19 MAR 19 51,900 TG KIX-HND TG622 23.30-07.00 TG611 00.20-04.50 31 0 31
33 TAKAYAMA WINTER SKI 15 -20 MAR 19 51,900 TG NGO-HND TG644 00.05-07-30 TG611 00.20-04.50 31 0 31
34 TAKAYAMA WINTER SKI 21 -26 MAR 19 51,900

TG NGO-HND TG644

00.05-07-30

TG611 00.20-04.50 31 0 31  
 ͫҡ-

͡

ǷҤ

鹷ҧ


ͧǭ蹡Ѻ Major Traveller سҾдѺ

 - ҤҶ١ - Ź

               
       

 
ʶԵ
Դ䫵 09/05/2012
Ѻا 28/01/2019
ʶԵԼҪ 366,902
Page Views 463,071
 

¢

͡ Email Ѻ
 

Ҫԡ
ʼҹ
ѤҪԡ
 
Major Traveller Co.,Ltd
Feel Ladphrao 35, 77/3 Soi Ladphrao 35, Ladphrao Rd, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok, 10900
Tel : +66 2 511 1637-39  Fax : +66 2 511 1640  Hotline : +66 62 564 9645
E-Mail : info@majortraveller.com  www.majortraveller.com 
 
  
view