หน้าแรก Tour Package Gallery Facebook Contact

Grand Japan Alps

 สายการบิน:THAI(TG)

 เทศกาลชมดอกทิวลิป-ไร่สตรอเบอร์รี่-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ

 ภูเขาไฟฟูจิ-ปราสาทมัตสึโมโต้(ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 พาชมกำแพงหิมะ 1 ปีมีครั้งเดียว

 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-วัดคินคาคุจิ-วัดคิโยมิสึ

 โปรแกรมเต็ม ใช้รถทุกวัน

 เดินทาง 13-19 เม.ย. 2561 (เทศกาลสงกรานต์)

 

Grand Honshu

 สายการบิน:THAI(TG)

 เทศกาลดอกดิวลิป-เก็บสตรอเบอร์รี่-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ

 ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่-นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ-ภูเขาไฟฟูจิ

 ปราสาทมัตสึโมโต้-ทาคายาม่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

 วัดคินคาคุจิ-วัดคิโยมิสึ-ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน นอนในเมือง

 เดินทาง 11-17 เม.ย. 2561 (เทศกาลสงกราน)

 

Cherry blossom

 สายการบิน:THAI(TG)

 ชมซากุระปราสาทโอซาก้า-วัดคินคาคุจิ-วัดคิโยมิสึ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

 ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-เก็บสตรอเบอร์รี่-ภูเขาไฟฟูจิ-นั่งรถไฟชินคันเซ็น

 ช้อปปิ้งชินจุกุ-ชมซากุระสวนอุเอโนะ-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งโอไดบะ

 โปรแกรมเต็ม ใช้รถทุกวัน

 เดินทาง 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561

 

 Sakura World Herritage

 สายการบิน:THAI(TG)

 วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี-เทศกาลชมดอกซากุระ-เล่นสกี

 เก็บสตรอเบอร์รี่-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

 นั่งรถไฟชินคันเซ็น-ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ชินจุกุ

 โปรแกรมเต็ม ใช้รถทุกวัน

 เดินทาง 28 ก.พ. - 5 มี.ค. 2561

 

First Sakura

 สายการบิน:THAI(TG)

 วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี-เทศกาลชมดอกซากุระ-ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่

 เล่นสกีภูเขาไฟฟูจิ-ภูเขาไฟฟูจิ-ทะเลสาบฮามานะ-วัดคินคาคุจิ-วัดคิโยมิสึ

 นั่งรถไฟชินคันเซ็น-ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ชินจุกุ

 โปรแกรมเต็ม ใช้รถทุกวัน

 เดินทาง 28 ก.พ. - 5 มี.ค. 2561

 

SNOW THEMEPARK CHRISMAS 6D4N  (TYO-OSA)

สายการบิน : การบินไทย (TG)

สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โอชิโนะ ฮักไก-ภูเขาไฟฟูจิ

ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท-ปราสาทมัตสึโมโต้-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-นาโกย่า-เกียวโต-วัดคินคาคุจิ-วัดคิโยมิสึ

นั่งรถไฟชินคันเซ็น-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

21 - 26 ธันวาคม 2560

       

SEASON CHANGE A 6D4N (TYO-OSA)

สายการบิน : การบินไทย (TG)

สวนฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคง่อน-หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ

หมู่บ้านนินจา โอชิโนะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ปราสาทมัตสึโมโต้-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า-สวนป่าไผ่-วัดคินคาคุจิ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ฮอกไกโด

       

SEASON CHANGE B 6D4N (TYO-OSA)

สายการบิน : การบินไทย (TG)

สวนฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ

โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต-โอชิโนะ ฮักไก-ภูเขาไฟฟูจิ-ทะเลสาบฮามานะ

ช้อปปิ้งซากาเอะ-นั่งรถไฟสายโรแมนติค-อาราชิยาม่า-วัดคินคาคุจิ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ฮอกไกโด

19 - 24 ตุลาคม 2560

     

TAKAYAMA THEME PARK 6D4N (OSA-TYO)

สายการบิน : การบินไทย(TG)

ทาคายาม่า - ถนนซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

ปราสาทโอซาก้า - ฟูจิเท็น สกี - นั่้งรถไฟชินคันเซ็นท์

รวมค่าเข้า UNIVERSAL STUDIO JAPAN

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ฮอกไกโด

30 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561

    

CHEERY BLOSSOM 6D3N (OSA-TYO)

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ

เก็บสตรอเบอร์รี่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขานรกโอวาคุดานิ - สวนเฮวะโคเอน

ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโบราณอิยาชิโนะ ซาโตะ – โอชิโนะ ฮักไก – ช้อปปิ้งชินจูกุ

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – สวนอุเอะโนะ – พระราชวังอิมพีเรียล - โอไดบะ

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ฮอกไกโด  

    

SAKURA THEMEPARK 7D4N (OSA-TYO)

สายการบิน : การบินไทย (TG)

สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

ภูเขาไฟฟูจิ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

วัดอาซากุสะ – สวนสนุกโตเกียว ดีสนีย์แลนด์    

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ฮอกไกโด  

    

FIRST SAKURA 7D5N (TYO-OSA)

สายการบิน : การบินไทย (TG)

MISHIMA SKY WALK – สวนสตรอเบอร์รี่ – คาวาซุ ซากุระ

ลานสกี รีสอร์ท – ปราสาทมัตสึโมโต้ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

เมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาชิซูจิ - นาบานะ โนะ ซาโตะ - เกียวโต - ย่านกิออน

ชุดกิโมโน - ปราสาทนิโจ้ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า

สะานอาคาชิไคเคียว - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งชินไนซาชิ

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ฮอกไกโด  

    

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/05/2012
ปรับปรุง 03/09/2019
สถิติผู้เข้าชม 377,627
Page Views 478,169
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
Major Traveller Co.,Ltd
Feel Ladphrao 35, 77/3 Soi Ladphrao 35, Ladphrao Rd, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok, 10900
Tel : +66 2 511 1637-39  Fax : +66 2 511 1640  Hotline : +66 62 564 9645
E-Mail : info@majortraveller.com  www.majortraveller.com 
 
  
view